NAJNOVIJI VIDEO
Izborne debate 2019 IX emisija
Kosovo 08-10-2019
Izborne debate 2019 VIII emisija
Kosovo 08-10-2019
Izborne debate 2019 VII emisija
Kosovo 08-10-2019
Izborne debate 2019 VI emisija
Kosovo 08-10-2019
Izborne debate 2019 V emisija
Kosovo 08-10-2019
Izborne debate 2019 IV emisija
Kosovo 08-10-2019
Izborne debate 2019 III emisija
Kosovo 08-10-2019
Izborne debate 2019 II emisija
Kosovo 08-10-2019
Izborne debate 2019 I emisija
Kosovo 08-10-2019
SPORAZOOM: Parlamentarni izbori: šta se nudi/obećava Srbima?
Kosovo 03-10-2019
NAJNOVIJE VESTI

Čistoća je zdravlje – Zubin Potok

Medija centar, 10.10.2019. - Pored dvadesetak divljih deponija najveći ekološki problem u Opštini Zubin Potok, na severu Kosova je zagađenost jezera Gazivode od ...

Sporazum: Šta je izborna ponuda većinske zajednice

Gracanica 3 okt. Albanske partije vide Srbe na Kosovu kroz prizmu Beograda, smatra glavni i odgovorni urednik Koha Ditore Agron Bajrami. Za 20 godina u odnosima...

Parlamentarni izbori: šta se nudi/obećava Srbima?

Gračanica, 27 sept. - U novom Sporazumu govorimo u nedelji pred izbore govorimo o tome šta nude političke partije kosovskih Albanaca svojim komšijama ...

„Čistoća je zdravlje – Klokot“

Čaglavica, 25.09.2019. - Jedan od glavnih ekoloških problema na teritoriji opštine Klokot je zagađenost reke Binačke Morave koja prolazi kroz ovo mesto. Zbog ba...

„Čistoća je zdravlje – Novo Brdo“

Medija centar, Septembar, 2019. - Devet kamenoloma, ilegalna seča šume i 84 divljih deponija, faktori su koji najviše ugrožavaju životnu sredinu u opštini Nov...

„Čistoća je zdravlje – Ranilug“

Čaglavica - Avgust, 2019. - Zagađenje i izlivanje reke Binačka Morava predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema na teritoriji opštine Ranilug. Rečno k...

“Čistoća je zdravlje – Parteš - Pasjane“

Medija centar, Avgust, 2019. - Najveći ekološki problem u Opštini Parteš jednoj od deset opština sa srpskom većinom na Kosovu su divlje deponije. Iako opština...

“Čistoća je zdravlje – Štrpce“

Medija centar, Jul, 2019. - Građani Opštine Štrpce Srbi i Albanci već skoro godinu dana protestuju zahtevajući prekid radova na izgradnji hidrocentrale u ovom m...

PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom