TV Mir

Direktor i glavni i odgovorni urednik:
Nenad Radosavljević,
 
Adresa:
38218 Leposavic
Ulica Vojske Jugoslavije br.26,
 
Telefon:
+381(0)2883165
 
E mail:
rtvmir@gmail.com
tvmir@tvmreza.tv
 
Web-sajt:

PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni