SVAKI DESETI GRAĐANIN NA SEVERU KOSOVA SMEĆE BACA U REKU
09/09/2016|Autor: Administrator|
|

LEPOSAVIĆ,9.septembar – Iako se verbalno zalažu za zdravu životnu sredinu, čak 65 odsto građana u opštinama na severu Kosova  priznaje da komunalni otpad odlaže na divljim deponijama. Još gore od toga,  više od 11 odsto stanovništva smeće  baca direktno u reku, pokazuje istraživanje „Pitajmo sever“ koje je proletos sprovela nevladina organizacija Radio Mir, u saradnji sa Timom za društvena istraživanja i RTV Mir. 
Kako pokazuju ankete,  samo 6,5 procenata ispitanika je izjavilo da otpad odlaže na regularnoj deponiji, odnosno 5,6 odsto da njegov kućni  otpad predaje nadležnim komunalnim službama
„Cilj ov og istraživanja je bio da se identifikuju stavova građana o komunalnim uslugama – glavnim problemima i zadovoljstvu korisnika kvalitetom usluga u nekoliko oblasti: električna energija, vodosnabdevanje i kanalizacija, odnošenje smeća, odnosno upravljanje otpadom“, izjavila je rukovodilac istraživačkog tima Sanja Sovrlić.
Istraživanje je pokazalo da je, kada je u pitanju elekrosnabdevanje, glavni problem u očima građana loš kvalitet i zastarelost elektro – mreže i to posebno u seoskim naseljima, objavljeno je na sajtu RTV Mir. Na te probleme tehničke prirode vezano za opremu i njeno održavanje ukazalo je više od 50 odsto ispitanika, a svaki četvrti ispitanik  je izjavio da je nezadovoljan jer javna rasveta ne pokriva sve ulice u naseljima ravnomerno. 
Problemi u vezi sa vodosnabdevanjem i kanalizacijom su različiti od opštine do opštine. U Leposaviću su, na primer, česti kvarovi, a kanalizaciona mreža je dotrajala. U Zubinom Potoku, ali i u Leposaviću su česte restrikcije (nestanci)  vode.  U Severnoj Mitrovici građani se žale na neprijatne mirise zbog kanalizacije. U Zvečanu primedbe građana se odnose na izlivanje kanalizacije, a u Zubinom Potoku kanalizacije i nema. Negativni komentari u istraživanju su zabeleženi u načinu funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i nedovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetima u njima. 
„Istraživanje  je obavljeno putem standardizovanog upitnika (ankete „licem u lice“ sa punoletnim članovima domaćinstva), na uzorku od 500 ispitanika u opštinama na severu Kosova, proporcionalno njihovim veličinama, odnosno procenjenjom broju stanovnika“, objašnjava Sanja Sovrlić iz NVO Radio Mir.
Istraživanje zadovoljstva korisnika javnim i komunalnim uslugama u opštinama na severu Kosova  je deo projekta „Pitajmo sever“ koji je realizovan uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo KFOS.
 
 

PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni