PROBLEMI I PERSPEKTIVE KULTURNOG NASLEĐA SRBA NA KOSOVU
10/10/2016|Autor: Administrator|
|

LEPOSAVIĆ, 10.oktobar - Većina građana srpske nacionalnosti sa Kosova kaže da im je nacionalni identitet veoma važan - pokazuje istraživanje nevladine organizacije Media Puls u Leposaviću, koje je sprovedeno u okviru projekta "Kulturno nasleđe srpske zajednice na Kosovu - problemi i perspektive".
Istraživanje je bazirano na uzorku  od 250 ispitanika  u opštinama Leposavić, Zvečan, Severna Mitrovica, Zubin Potok, Gračanica i Parteš, a anketirani su i građani u Velikoj Hoči.
Ispitanici su identifikovali ugroženost srpskog jezika i pisma na Kosovu, što je stav 84 odsto ispitanih. 
Na pitanje ko treba da se bavi očuvanjem materijalne i nematerijalne baštine Srba na Kosovu, dominantan stav je da to treba da budu srpske institucije, što misli većina ispitanih, zatim da to treba da rade međunarodne organizacije na Kosovu, četvrtina ispitanika smatra da bi tim pitanjem trebalo da se bavi Zajednica srpskih opština, dok je tek 13 ispitanika mišljenja da bi o baštini Srba mogle da brinu kosovske institucije.
Kako navode u Media Pulsu, cilj ovog projekta je da se doprinese boljoj informisanosti grđanana i zastupanju u bitnim društvenim procesima, kroz analizu stanja i perspektive srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu.
"Svesni smo toga da je pitanje očuvanja kulturnog nasleđa specifično, naročito na prostoru gde postoji višedecenijska podeljenost društva. Poseban problem predstavlja i nedovoljna informisanost i uključenost stanovništva i organizacija civilnog društva na ove važne društvene procese, a naročito u kontektstu upravljanja i očuvanja srpskog kulturnog nasleđa. Projektom se sagledava suština ovog važnog pitanja, uz uvažavanje, pre svega, mišljenja i stavova običnih građana, kroz saradnju sa medijima i udruženjima građana, kao njihovim zastupnicima", kaže Aleksandar Miletić, menadžer projekta.
Ističe da je ovim projektom pokrenuta debata o važnom pitanju, koje je posebno aktuelno u kontekstu učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije.
"Stanovništvo je bolje informisano o njegovom trenutnom stanju i perspektivama u kontektstu tekućih pregovaračkih procesa i izazova uključenja Kosova u međunarodne organizacije. Smatramo da smo uspeli u određenoj meri  da građane, relevantne činioce i javnost informišemo o problematici srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i da na neposredan način pokrenemo javne debate na ovu tematiku", dodaje Miletić.
Projekat "Kulturno nasleđe srpske zajednice na Kosovu - problemi i perspektive" je realizovan uz finansijsku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).
 

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni