Kulturno nasleđe srpske zajednice na kosovu
12/08/2016|Autor: Administrator|
|

PROBLEMI I PERSPEKTIVE KULTURNOG NASLEĐA SRPSKE ZAJEDNICE NA KOSOVU

 

S. MITROVICA, 12. avgust - Juče je u prostorijama Centra građanske energije  (CEC) u Severnoj Mitrovici održan okrugli sto pod nazivom “Srpsko kulturno nasleđe na Kosovu – problemi i prespektive”. Skup je organizovala nevladina organizacija Medija puls iz Leposavića u okviru istoimenog projekta, s ciljem da se javnosti uopšte, a posebno stručnoj javnosti, ukaže na probleme očuvanja i zaštite kulturnog nasleđa Srba na Kosovu, kao i da se motivišu zajednica, civilni sektor i institucije da se više  uključe u širu društvenu raspravu.

U uvodnim izlaganjima učesnisci su govorili o eventualnim posledicama po srpsko kulturno nasleđe na Kosovu koje mogu proisteći ukoliko Kosovo vremenom postane  članica Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO.

Učesnici su se složili oko toga da se moraju pronaći načini, tj sistemska rešenja kroz institucije, kako bi se ugroženo kulturno nasleđe Srba na Kosovu,  kako ono materijalno, tako i nematerijalno, zaštitilo i očuvalo i prenelo na buduće generacije.

Po rečima Ivana Vučkovića iz Centra za kulturu u Leposaviću, očuvanje kulturne  baštine mora da bude prioritetan zadatak svih, a pogotovu institucija koje moraju pronaći sistemska sveobuhvatna rešenja  i preuzeti deo odgovornosti za očuvanje kulturne baštine.

“Bojim se da, kako vreme odmiče, kulturno nasleđe sve manje zaokuplja pažnju javnosti, sve je manje ljudi koji se zaista stručno bave tom delatnošću i dolazimo do toga da ovaj problem može jedino sistemski da se reši. Zvanične institucije moraju da povedu više pažnje i naprave strategiju, kako bi posle toga imali nešto opipljivo  sa čime bismo izašli i pred stručnu, i pred međunarodnu javnost i sve ljude koji žive u ovom regionu”, kazao je Vučković.

Uticaj i uloga lokalnih medija mogu da budu od velikog značaja i pomoći za ostvarivanje ciljeva uključivanje šire javnosti tj. zajednice.

Zaokupljeni svakodnevnim egzistencijalnim problemima, bezbednosnom situacijom i jurnjavom za novcem, tema kulturnog nasleđa je zapostavljena i ovakvi okrugli stolovi moraju da se održavaju u kontinuitetu, kako se ne bi sveli samo na pokušaj, smatra  Ivana Vanovac, novinar  lokalnog radija.

“Rekla bih da građani često ne prave razliku između kulturnog nasleđa uopšte, kulturnog nasleđa srspkog naroda, kulturnog nasleđa Srbije, ne znaju šta uopšte članstvo u UNESCO znači, ne znaju šta time dobijamo, a šta gubimo, tako da nemaju te neke osnovne informacije  kako bi mogli da formiraju stav da li Kosovo treba da uđe u UNESCO ili ne treba”, rekla je Ivana Vranovac.

Okrugli sto o problemima i perspektivi kulturnog nasleđa Srba na Kosovu u Severnoj Mitrovici je poslednji u seriji od tri javna skupa koji su održani u Leposaviću i Gračanici za prethodna četiri meseca, kazao je menadžer projekta Aleksandar Miletić.

“Projekat ima za cilj da se vidi stav srpske zajednice prema kulturnom nasleđu, posebno nakon pokušaja prijema Kosova u UNESCO,da se istraži kakav je stav srpske zajednice ukoliko Kosovo ipak u nekoj budućnosti bude primljeno u ovu organizaciju i da li i na koji način kulturno nasleđe treba da bude tema budućih pregovora u Briselu”, rekao je Miletić najavljujući skorašnju prezentaciju rezultata istraživanja javnog mnjenja sa anketiranim predstavnicima srpske zajednice koja je u pripremi i biće organizovana na samom kraju projekta.

Projektom je takodje predviđena produkcija deset radijskih emisija u formi intevjua gde su gosti bili istaknute licnosti iz srpske i albanske zajednice, a emitovane su na lokalnim radio stanicama.  

Projekat “Srpsko kulturno nasleđe na Kosovu – problemi i prespektive” finansijski je podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo KFOS.

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni