Politika obnovljivih izvora energije na Kosovu
29/06/2021|Autor: Administrator|
|

Dana 28. juna, BIRN Kosovo, je u partnerstvu sa CEE Bankwatch, ERA Group i TV Mrežom održao lokalnu konferenciju o  „Politici obnovljivih izvora energije na Kosovu”, kao deo „Dana zelene energije 2021”, aktivnosti realizovane u sklopu projekta koji finansira EU pod nazivom „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“.

Konferenciju je vodila Jeta Džara – izvršna direktorka BIRN Kosovo, a ona je okupila paneliste Pippa Gallop – savetnica za energetiku za jugoistočnu Evropu CEE Bankwatch, Jeta Statovci – poslanica i prva predsedavajuća Odbora za privredu, preduzetništvo i trgovinu, Imer Fejzulahu – šef Odeljenja za tarife i naknade pri Regulatornoj kancelariji za energetiku, Besiana Beriša – viša službenica Odseka za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i koproizvodnju pri Odeljenju za energetiku Ministarstva privrede, Dajana Beriša – suosnivačica Konzorcijuma građanskog društva za održivi razvoj (KOSID) i, Trim Trnava – izvršni direktor Jaha Solar Panel i konsultant za pitanja obnovljivih izvora energije.

Teme obuhvaćene konferencijom uglavnom su bile usredsređene na aktuelnu politiku obnovljivih izvora energije na Kosovu i spor napredak zemlje u razvoju zelene energije. Pored toga, panelisti su se osvrnuli na uticaj energetskog sektora na životnu sredinu i blagostanje građana Kosova, kao i na preporuke o budućim politikama koje će pomoći da se obnovljivi izvori energije uvrste u kosovski energetski miks. Na kraju panel diskusije, učesnicima je data prilika da iznesu svoje zabrinutosti postavljanjem pitanja i učešćem u diskusiji.

Ova konferencije organizovana je kao deo „Dana zelene energije 2021”, pod okriljem projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“. „Dani zelene energije 2021″ traju do 7. jula 2021.


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni