Konkurs za otvoreno radno mesto
16/02/2021|Autor: Administrator|
|

 

„Jačanje rezilijentnosti sadašnjih i budućih kosovskih novinara”

 

KONKURS

 

TV Mreža traži kandidate za slobodno radno mesto:
 

Radno mesto: Nastavnik/Nastavnica albanskog jezika

Period zapošljavanja: 6 meseci, 4 sata nedeljno

Ugovor: Usluge

 

 

Kao deo projekta „Jačanje rezilijentnosti sadašnjih i budućih kosovskih novinara", koji finansira Evropska unija, TV Mreža ima za  cilj da podigne kapacitete profesionalnih novinara i da promoviše kulturnu različitost, angažovanjem do 20 srpskih novinara koji će pohađati kurs albanskog jezika, kako bi bili spremni da izveštavaju o temama u vezi sa Kosova i područjima sa većinskim albanskim stanovništvom.

 

Ova aktivnost biće realizovana u saradnji sa našim projektnim partnerom, BIRN, Kosovo, koji će angažovati 20 albanskih novinara za učenje srpskog jezika, kako bi imali pristup izvorima informacija na srpskom jeziku.

 

Kriterijumi koje kandidat za ovo radno mesto mora ispunjavati:

- Univerzitetsku diplomu osnovnih akademskih studija jezičkog smera ili bilo kojih drugih društvenih nauka;

- Odlično poznavanje srpskog i albanskog jezika;

- Prethodno iskustvo u držanju časova srpskog jezika;

- Odlične sposobnosti komunikacije;

- Spremnost za rad na fleksibilno radno vreme.

 

Dužnosti i odgovornosti:

- Planira nastavni program sa izabranom literaturom;

- Organizuje i ocenjuje nivo stečenih znanja, na osnovu rezultata testiranja;

- Stara se da svaki učesnik ostvari napredak;

- Vodi korespondenciju i priprema izveštaje u vezi sa nastavnim procesom;

- Ostvaruje dobru saradnju sa timom i odgovornim licem.

 

Napomena: Usled aktuelne situacije sa pandemijom KOVIDA-19, kursevi će biti održani onlajn.

 

 

 

 

Za prijavljivanje, pošaljite biografiju (CV) i propratno pismo, na albanskom i srpskom jeziku, elektronskom poštom na adresu office@tvmreza.tv, uz naznaku radnog mesta za koje se prijavljujete, najkasnije do 28. februara 2021. godine.

 

TV Mreža podstiče prijavljivanje kandidata svih polova i pruža jednaku mogućnost zapošljavanja svima zainteresovanima, bez predrasuda po rodnoj, verskoj, etničkoj ili političkoj osnovi.

 

Dodatne informacije o TV Mrežu i projektu koji finansira EU Jačanje rezilijentnosti sadašnjih i budućih kosovskih novinara" možete naći na stranicu www.tvmreza.tv.

 


 


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni