Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine
01/07/2021|Autor: Administrator|
|

Dana 29. i 30. juna, ERA Group je u partnerstvu sa BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, i TV Mrežom, organizovala dva sastanka dijaloga sa mladima iz Peći i Đakovice, kao deo Nedelje zelene energije 2021.

Cilj ovih sastanaka bio je da se promovišu najbolje prakse energetske efikasnosti i zaštite životne sredine od strane mladih iz Peći i Đakovice.

Sastanci su počeli prezentacijom izvršnog direktora ERA Group – Fatosa Ljajći, koji je predstavio član 52 Ustava Republike Kosovo, koji glasi: „Priroda i biodiverzitet, životna sredina i nacionalno nasleđe su obaveza svakog lica.” Tokom diskusije su predstavljena glavna dostignuća partnera na projektu i NVO-a koji sarađuju na njemu u vezi sa zaštitom životne sredine i najboljim praksama za smanjenje štete pričinjene životnoj sredini.

Drugi pozvani na ovaj sastanak bio je Fatos Katalozi iz Outdoor Kosova koji se osvrnuo na goruća pitanja kada je reč o životnoj sredini u vezi sa energetskom efikasnošću; praktične primere zaštite i očuvanja energije, reka i životne sredine u celosti, koji su predstavljeni na ovim sastancima.

Poslednju sesiju vodio je glavni i odgovorni urednik BIRN Kosovo – Visar Prebreza koji je mlade iz Peći i Đakovice naučio nešto više o osnovama istraživačkog novinarstva o životnoj sredini kao i o novinarskim sredstvima za zagovaranje čiste životne sredine putem istraživačkog novinarstva.

Nakon izlaganja, učesnici su radili u grupama gde su imali priliku da razmene informacije i ideje o zagovaranju zaštite životne sredine i pripremili prezentacije o gorućim ekološkim problemima u njihovim zajednicama, nakon čega su predstavljena i rešenja na iste.

Ova aktivnost organizovana je kao deo aktivnosti „Dani zelene energije 2021”, kao deo projekta koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine”. „Dani zelene energije”, trajaće do 7. jula 2021.


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni