ALBANCI NA SEVERU KOSOVA SE OSEĆAJU BEZBEDNO
01/10/2016|Autor: Administrator|
|

KOŠUTOVO/LEPOSAVIĆ, 1. oktobar – Nevladina organizacija Humani centar u Mitrovici u saradnji sa partnerskom Multietničkom organizacijom za razvoj i trening MODT, nastavlja sa realizacijom projekta čiji je cilj da istraži stavove Albanaca na severu Kosova nakon potpisivanja Briselskog sporazuma.
Anketiranje albanskog stanovništva realizovano je u selu Košutovo, opština Leposavić. Košutovo je potpuno albansko selu u kojem živi, kako se procenjuje oko osamdeset stanovnika.
 “Ja sam iskreno iznenađen, nisam se nadao da će saradnja između anketara srpske i albanske nacionalnosti proticati u tako dobroj atmosferi kao što je to slučaj danas”, rekao je Darko Stanković iz Humanog centra Mitrovica.
Istraživanje se sprovodi putem anonimne ankete, a građani opštine Leposavić albanske nacionalnosti imaju priliku da ukažu na činjenice i okolnosti od kojih zavisi njihov bezbedan život na severu Kosova.
“Do sad nismo imali nikakvih problema, ispitanici su davali  izjave pred televizijom a neki su popunjavali ankete, sve je za sad u redu”, zadovoljna je Emine Balaj iz MODT.
Prilikom rada na terenu angažovano je pet anketara koji dolaze iz srpske i pet anketara koji dolaze iz albanske zajednice. Rade zajedno u grupama i prilikom intervjuisanja meštana nemaju nikakvih problema.
“Do sada nismo nailazili na probleme, oni su uglavnom davali odgovore na pitanja”, potvrđuje i anketar Daka Vasić.
Po rečima lokalnog albanskog stanovništva u selu Košutovo  nemaju nikakvih bezbednosnih problema od strane srpskog stanovništva. Slobodno se kreću u srpskim sredinama i, kako kažu, niko ih ne dira.
Projekat istraživanja stavova Albanaca na severu Kosova o bezbednosti nakon potpisivanja Briselskog sporazuma finansijski je podržala kosovska Fondacija za otvoreno društvo, a sprovodi se u saradnji sa Televizijom Puls.
 
 

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni